Загальні фізичні властивості грунтуСеред фізичних властивостей грунту розрізняють її загальні фізичні, фізико-механічні, водні, повітряні та теплові властивості. Фізичні властивості впливають на характер грунтоутворювального процесу, родючість грунту і розвиток рослин.

До загальних фізичних властивостей відносяться щільність грунту, щільність твердої фази і пористість.

Щільністю грунту називають масу одиниці об’єму абсолютно сухого грунту, взятої в природному складання, виражену в грамах на кубічний сантиметр. Щільність грунту, г/см3, обчислюють за формулою

dv = m / V.

де m – маса абсолютно сухого грунту, г; V – об’єм, займаний зразком грунту, см3.

Щільність грунту залежить від гранулометричного і мінералогічного складів, структури, змісту гумусу і обробки. Після обробки грунт спочатку буває пухкої, а потім поступово ущільнюється, і через деякий час її щільність мало змінюється до наступної обробки. Найнижчу густину мають верхні гумусірованние і оструктуренние горизонти. Для більшості сільськогосподарських культур оптимальна щільність грунту складає 1,0 … 1,2 г/см3.

Щільність твердої фази грунту – це маса сухого грунту в одиниці об’єму твердої фази грунту без пор. Її обчислюють, г/см3, за формулою

d = m / Vs.

де m – маса сухого грунту, г; Vs – об’єм, см3.

В малогумусних грунтах і в нижніх мінеральних горизонтах щільність твердої фази становить 2,6 … 2,8 г/см3. Зі збільшенням вмісту гумусу щільність твердої фази зменшується до 2,4 … 2,5 г/см3, а в торф’яних грунтах – до 1,4 … 1,8 г/см3. Щільність твердої фази використовують для розрахунку пористості грунту.

Від щільності грунту залежать поглинання вологи, повітрообмін в грунті, життєдіяльність мікроорганізмів і розвиток кореневих систем рослин. Нижче наведено оцінку щільності орного шару грунту (по Н.А. Качинському).

Щільність грунту, г/см3

Оцінка

<1,0

Грунт вспушена або багата органічною речовиною

1,0 .. 1,1

свіжозораному грунт

1,2 .. 1,3

Рілля ущільнена

1,3 .. 1,4

Рілля сильно ущільнена

1,4 .. 1,6

Типове значення для підорного горизонтів

різних грунтів (крім чорноземів)

1,6 … 1,8

Сильно ущільнені іллювіальним горизонти

Пористість (шпаруватість) грунту – це сумарний об’єм усіх пор між частинками твердої фази грунту. Пористість (загальну) обчислюють за показниками щільності грунту і щільності твердої фази і виражають у відсотках до загального обсягу грунту:

Pобщ. = (1-dv / d) 100

де dv – щільність грунту, г/см3; d – щільність твердої фази грунту, г/см3.

Пористість залежить від гранулометричного складу, структурності, змісту органічної речовини. В орних грунтах пористість обумовлена обробкою і прийомами окультурення. При будь-якому розпушуванні грунту пористість збільшується, а при ущільненні зменшується. Чим структурні грунт, тим більше загальна пористість.

Розміри пір, в сукупності утворюють загальну пористість грунту, варіюють від найтонших капілярів до більш великих проміжків, які не володіють капілярними властивостями. Тому поряд із загальною пористістю розрізняють ще капілярну і некапілярна пористість грунту. Капілярна пористість характерна для непорушених суглинних грунтів, а некапілярна – для структурних і пухких грунтів.

Пори можуть бути заповнені водою або повітрям. Капілярні пори забезпечують водоутримуючу здатність грунту, від них залежить запас доступної для рослин вологи. Некапіллярние пори збільшують водопроникність і повітрообмін. Стійкий запас вологи в грунті при одночасному хорошому повітрообміні створюється в тому випадку, коли некапілярна пористість становить 55 … 65% загальної пористості. В залежності від загальної пористості в вегетаційний період для суглинних і глинистих грунтів дають якісну оцінку пористості грунтів. Далі приведена якісна оцінка пористості грунтів по Н. А. Качинському.

Пористість грунту забезпечує пересування води в грунті, водопроникність і водопідйомну здатність, вологоємність і воздухоемкость. За загальною пористості можна судити про ступінь ущільнення орного шару грунту. Від пористості в значній мірі залежить родючість грунтів.


Оставить комментарий

Ім’я: (Обязательно)

eMail: (Обязательно)

Website:

Comment: