Способи підтримки позитивного гумусового балансу в грунтахДо основних заходів, що сприяють накопиченню гумусу в грунті, відносять: внесення гною, компостів на торф’яної основі, застосування зеленого добрива (люпин, серадели). Збереження та накопичення гумусових речовин у грунті сприяють також заходи щодо запобігання водної та вітрової ерозії грунтів, обробіток багаторічних трав, використання пожнивних залишків. При правильній системі землеробства йде накопичення або збереження запасів гумусу. Встановлено, що для підтримки позитивного гумусового балансу слід щорічно вносити органічні добрива: на дерново-підзолистих грунтах 30 … 40 т / га, на чорноземних грунтах 10 … 12 т / га.

Втрата грунтової родючості найчастіше пов’язана зі зменшенням запасів гумусу. Справа в тому, що гумус не тільки накопичується, але й розкладається. При низькій культурі землеробства процеси розкладання, дегумификации переважають над процесами накопичення гумусу, в результаті гумусовий баланс стає негативним. При частому розпушуванні орного шару грунту збільшуються аерація та інтенсивність мікробіологічного руйнування гумусу. При систематичному застосуванні органічних добрив навіть на найбільш бідних підзолистих грунтах поступово зростають запаси гумусу і встановлюється позитивний гумусовий баланс.


Оставить комментарий

Ім’я: (Обязательно)

eMail: (Обязательно)

Website:

Comment: